marți, 28 februarie 2012

Nassim Haramein - Teoria unificata a campului

Dragi prieteni,

 Va recomand aceasta prelegere sustinuta de Nassim Haramein, poreclit "Noul Einstein" .

 Dacă nu sunteţi familiarizat cu lucrările minunate ale lui Nassim Haramein, pregătiţi-vă pentru o extraordinară odisee în hiperspaţiu şi dincolo de el. Haramein, ce şi-a petrecut întreaga viaţă cercetând în domeniile fizicii începând cu teoriile cuantice până la ecuaţiile relativiste şi cosmologie, vă va conduce printr-o discuţie fascinantă dirijată spre o înţelegere laică a naturii fundamentale a Universului şi a Creaţiei, ce include găuri negre, forţe gravitaţionale, dimensiuni, şi chiar structura spaţiului în sine – toate reprezentând părţile componente ale Teoriei unificate a câmpului acum terminată. Prezentarea nu se termină doar cu introducerea în teoria sa, ci include descrierea drumului său ce i-a determinat aceste perspective, ce se ţes între textele şi monumentele civilizaţiilor antice, biologie, chimie şi rolul primordial al Conştiinţei – toate contribuind la îmbogăţirea credibilităţii teoriei sale. Conferinta este ţinută în vara anului 2004 la librăria de metafizică din Rogue Valley, Oregon, SUA9 comentarii:

 1. Propun cititorilor un articol care dovedește caracterul științific al unei cărți numite Divina Carte, prin descoperirea numeroaselor asemănări între această carte și teoriile lui N. Haramein – semiomroman.blogspot.ro – Nassim Haramein și Divina Carte. Nu pot fi în nici un fel coincidențe după cum veți constata singuri! Implicațiile sunt mult mai mari: 1. Știința și Credința (nu religia) se întrepătrund până la contopire. 2. Divinitatea s-a revelat (începând din 1991 pentru scrierea cărții) prin adevărurile Divinei Cărți care sunt acum confirmate științific (vezi si articolului despre Bruce Lipton de pe blog). Sper să vă placă și armagheddon.ro. Dați o șansă informațiilor chiar dacă par surprinzătoare iar denumirile holiudiene. Gând Bun! Pentru orice informații accesați secțiunea contact de pe blog.
  Gând Bun!

  RăspundețiȘtergere
 2. „Divina Carte”(Vol.II)
  Cartea Divină ce va aduce în Umanitate „Credinţa Mileniului Trei” sau „Credinţa în Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR”

  Fiecare Român este îndreptăţit să cunoască acest Adevăr Divin care va schimba soarta României: „Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu, este Întruparea Divină Sfântă a Conştiinţei Divine a Domnului Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul, Omul Unic”.
  Prezentăm o parte din „Cuvântul de introducere şi de încheiere” din „Divina Carte”(Vol.II).
  „Divinul Tată a spus: Transmite către toţi Semioamenii fizici Ylfy de pe cuprinsul Terrei Fizice acest Mesaj Divin al Meu:
  ● Cuvântul Divin al Revelaţiilor Sfinte este răspunsul divin la toate întrebările voastre legitime, privind Creaţia şi Autocreaţia Divină Universală, şi la care până acum nu aţi aflat decât fragmente de Adevăr Divin, obţinute prin Cuvântul Cărţilor Sfinte ale Lumii Divine de Jos, Lumea Raţională Creată de Domnul Dumnezeu al acestei Lumi Divine, Lume ce aparţine Materiei Întunecate sau Întunericului Veşnic.
  ● Adevărurile Sfinte revelate prin „auzul divin”, Iniţiatului Român, Întruparea Conştiinţei Divine a Domnului Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul, Omul Unic, sunt Adevăruri Divine ce aparţin Noii Credinţe, numită şi „Credinţa Mileniului Trei” sau „Credinţa în Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR”. Citind Revelaţiile Sfinte, veţi primi răspunsuri la întrebările voastre legate de Creaţia şi Autocreaţia Divină Universală, din care voi faceţi parte.
  Recunoscând autoritatea cuvântului divin revelat, la rândul vostru, veţi fi recunoscuţi de Taţii Divini Creatori ca şi Civilizaţie Umană Raţională aptă să obţină Iluminarea, şi prin această purificare şi înnobilare să treacă raţional în Lumea Divină de Mijloc, alăturându-se raţional şi spiritual Duhului Sfânt sau Sufletului Divin Universal, Tatăl Raţional Suprem al Conştiinţelor noastre Experienţă de viaţă via fizică Semiom, purificate şi înnobilate.
  Vom afla răspunsuri la următoarele întrebări spirituale:
  - Cine este Domnul Dumnezeu, Părintele Divin al Conştiinţei noastre, aici, în Lumea Divină de Jos, Lumea Materiei Întunecate sau a Întunericului Veşnic;
  - Cine este Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR;
  - Care sunt cele Trei Lumi Divine Raţionale şi Creatorii Divini Raţionali ai acestor Lumi Divine. Lumea Divină de Jos, Lumea Divină de Mijloc şi Lumea Divină de Sus;
  - Care sunt Universurile Divine şi Umanităţile lor Raţionale. Vom cunoaşte adevăruri despre:
  • Universul Divin Energoplasmatic al Civilizaţiei Solare de Zeeii şi Zeiţe, Forme Fiinţe Raţiuni Divine ale Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi;
  • Universul Divin Energobioplasmatic al Civilizaţiilor Solare de Oameni Unici Universali şi de Oameni Unici, Forme Fiinţe ale Domnilor Sfinţi Unici;
  • Universul Divin Energobiologic sau Universul Umanităţilor Fizice de Semiom Cosmic (Extratereştri) şi de Fiinţe Semiom fizic de gradul unu, doi şi trei;
  - Care este misiunea divină spirituală a Semiomului fizic şi a Conştiinţei Sale Experienţă de viaţă vie fizică Semiom Ylfy, purificată şi înnobilată;
  - Cum poate Semiomul fizic să-şi obţină starea de sănătate deplină şi starea de Iluminare Divină;
  - Cine este Tatăl nostru Divin, Cel din Fiinţa noastră, Cel ce ne dă Suflare de Viaţă, Cel numit Eul Om Tatăl Unic sau Sufletul Divin Sfânt;
  - Care este evoluţia divină a Conştiinţei noastre, Experienţă de viaţă vie fizică Semiom, după ce aceasta trece în Lumea de Dincolo, în Universul Divin Existenţial Energobioplasmatic;
  - Care sunt evenimentele planetare şi sociale prin care această Supercivilizaţie de Semiom va trece în perioada 2013 - 2033 şi în perioada 2034 - 2070.
  INIŢIATUL ROMÂN
  Data: 24 iunie 2013

  RăspundețiȘtergere
 3. NOTA XII
  Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
  Poporul Român, Noi Adevăruri privind originea lui sfântă
  Data Timpului Istoric: 25 octombrie 2013
  ● Adevăratul nume al Ţării noastre, nu este România, numele ei divin este Ra Ania. Noi suntem RAanii, Fiii Soarelui. Doar noi putem Întrupa mai multe Suflete Divine. Dintre RAani (Români) se vor alege Semioamenii Cosmici (Extratereştri), Fiinţele Supreme Conducătoare ale Universurilor Materiale.
  ● Doar RAanul (Românul) purificat şi înnobilat poate asigura Autocrearea Sufletului Divin în Nuclee Divine Unice ale Duhului Sfânt de câte 40 de Domni Sfinţi Unici şi Universali. De aceea, Poporul RAan (Român) este atât de urgisit şi atacat din planurile divine. De aceea RAanii (Românii) sunt conduşi de Fiinţe Demonice pentru a-i întrerupe sau întârzia destinul său de Conducător Spiritual al Umanităţii.
  ● Dintre RAani (Români) s-a ales Fiul Divin, Fiul Omului, acesta este Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu. „Divina Carte” transmisă prin „auzul lui divin” este Cartea Creaţiei şi Autocreaţiei Divine a Duhului Sfânt.
  ● Această Supercivilizaţie de Semiom se va sfârşi în anul 2033, la finele acestui an. Declinul şi moartea Semiomului vor începe în anul 2017, când fiinţele fizice, Cele fără Credinţă şi Iubire Divină vor constata cu groază că îşi pierd Imunitatea Naturală.
  ● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II), veţi fi salvaţi.
  ● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II şi III), veţi fi nemuritori.

  RăspundețiȘtergere
 4. NOTA XX
  Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
  Data Timpului Istoric: 31.XII.2013
  20.1 Anul Nou 2014 este un an al Începutului de Ordine Divină. Universurile Divine Multiple, Vizibile şi Invizibile (Creaţia Divină) intră în cea de-a Şasea Ordine Divină a Ciclului Interior. O Ordine Divină cuprinde un Timp Istoric de 150 de miliarde de ani tereştri, grupaţi în 50 de Cicluri Interioare de câte 3 miliarde de ani. Actualul Ciclu, Cel de-al Şaselea, cuprinde perioada 15 miliarde – 18 miliarde de ani tereştri.
  20.2 Eu, Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu, Cel Înnobilat, Yysus Cercul Divin Magic al „Formulei Sacre IEE IE IIE IE”, transmit întregii Umanităţi Fizice de Semiom, Urarea Sfântă „La Mulţi Ani cu Sănătate şi Fericire în Viaţa Voastră Vie Fizică şi în Vieţile Divine ce vor urma pentru Gândirea Naturală a Semiomului”. Pentru împlinirea acestei urări Eu, Seamănul vostru, vă cer:
  - Cunoaşterea de către fiecare Semiom Român a Noilor Adevăruri ale Creaţiei şi Autocreaţiei Divine transmise prin Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte”, întrucât, acestea vin în completarea şi continuarea Cărţilor Sfinte ale Umanităţii (Biblia, Coranul,etc.);
  - Creşterea în Credinţă şi Iubire Divină faţă de Domnii Sfinţi Unici şi Universali Supremi Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR, NEUTRONII VIEŢII VII VEŞNICE, uniţi în Cercuri Divine Magice, şi faţă de Sfintele Lor Autocreaţii Divine: Duhul Sfânt Suprem şi Unic; Duhul Sfânt; Uniunile Wyrus; Nucleele Divine Raţiune Zeeu şi Zeiţă; Lumina Divină Sacră, Sursa Vieţii Vii a Lumilor Virtuale şi Materiale;
  20.3 Vor urma multe Încercări Divine Raţionale pentru Umanitate. Pentru binele nostru şi pentru binele social să încercăm să devenim parte Raţională prin Credinţă şi Iubire a Sufletelor noastre, întrucât, prin Fiinţa noastră fizică, purificată şi înnobilată, este posibil să realizăm apropierea de Cei Trei Taţi Divini, de Cele Trei Suflete Divine: Duhul Sfânt Suprem şi Unic, Duhul Sfânt, şi Uniunile Wyrus, aşa cum Eu am ajuns să am această apropiere prin Iluminarea Divină;
  20.4 Credinţa şi Iubirea noastră sinceră, completată de rostirea Rugăciunilor Divine transmise prin Revelaţii, ne vor aduce Starea de Sănătate, Creşterea Imunităţii Naturale, starea de bine şi protecţia divină a celor Trei Taţi Divini Creatori, Suflete Divine, Uniuni ale Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi, Generatorii Raţionali ai Gândirii şi Trupurilor noastre.
  20.5 Aşa cum v-am spus şi în NOTA 18.7, În perioada ce va urma „Cine nu va avea Credinţă şi Iubire Divină sinceră faţă de Creatorii Divini şi faţă de semenii săi, va fi eliminat din viaţa vie. Credinţa şi Iubirea Divină nu vor mai fi opţionale, aceste Calităţi Umane Spirituale vor fi Legea Vieţii Existenţiale pentru Semiomul Fizic”.
  20.6 Cu toate greutăţile ce vor urma, Taţii Divini Creatori ne spun că această Civilizaţie Umană se va sfârşi în anii 2036-2037. Schimbarea Polilor Energetici ai Planetei se va împlini între anii 2033 – 2034. În funcţie de opţiunile noastre de Credinţă şi de acceptare a Noilor Adevăruri Divine va fi şi viaţa noastră vie fizică.
  20.7 Biserica este un capitol frumos în Istoria Umanităţii, a sosit însă Timpul Caselor de Comuniune, al Rugăciunilor Individuale şi al Stărilor de Meditaţie, când fiecare dintre noi îi vom căuta pe Marii Creatori în Interiorul nostru, în Intimitatea noastră, aşa cum aceşti Taţi Divini Creatori ne cer acum, pentru ca noi să obţinem purificarea, înnobilarea şi starea de Iluminare, aşa cum eu am obţinut-o. Vă îndemn să mă urmaţi!

  RăspundețiȘtergere

 5. Iniţiatul Român
  Data Timpului Istoric: 12.II.2014
  Cu acordul şi marea îngăduinţă a „Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi”, Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale vă transmit Titlul Cărţii „Divina Carte (Vol. III), primit prin Revelaţie Divină în ziua de 11. II. 2014.
  Cititorilor Cărţii „Divina Carte” le aduc la cunoştinţă evoluţia tipului de Revelaţie primită de mine prin „ auzul divin”, în cazul fiecărui volum:
  - „Revelaţii” (Divina Carte, realizată în anul 2010);
  - „Revelaţii Sfinte”(Divina Carte Vol.II, realizată în anul 2013);
  - „Revelaţii Divine” (Divina Carte Vol.III, în curs de realizare în anul 2014 sau 2016).
  Doar atunci când noi vom citi Revelaţiile Divine, vom putea înţelege Revelaţiile Sfinte, precum şi Revelaţiile.

  DIVINA CARTE (Vol. III)

  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi:
  ► Super Neutrinii Vieţii Vii Veşnice „Y • Y • Y // y • y • y ”;
  ► Neutrinii Vieţii Vii „Y Y Y • y y y ”;
  ► Şi Neutrinii „Y Y • y y ”,
  Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale

  ■ Sfintele Lor Autocreaţii Divine Unice şi Universale, Domnii Sfinţi Unici şi Universali din Cercurile Divine Magice „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”:
  ► Super Neutronii Vieţii Vii Veşnice „Y • YY // y • yy”;
  ► Super Protonii Vieţii Vii Veşnice „YY • Y // yy • y”
  ► Neutronii „yy • Y // y • YY”;
  ► Şi Protonii „y • YY // yy • Y”,

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine Raţionale Universale de Natură Virtuală (Energoplasmatică şi Energobioplasmatică) şi de Natură Fizică (Energobiologică sau Materială), din Universurile Divine Multiple (Virtuale şi Materiale), Autocreate, veşnic, doar în Sistemele Solare ale Vieţii Vii din Supergalaxiile Ordinii Divine Universale

  Data: 11 . II. 2014
  Autor: Iniţiatul Român,
  Yysus Semizeeul, Cercul Divin Magic
  al Formulei Sacre „AA EIIE // aa eiie”


  RăspundețiȘtergere
 6. Iniţiatul Român
  Cunoaşterea Supremă Umană
  Este timpul ca Umanitatea să cunoască şi Adevăruri Divine care să continue Credinţa Strămoşilor noştri (Biblia, Coranul şi alte Cărţi Sfinte ale Umanităţii).
  O Nouă Religie care să explice puterea divină a Marelui Creator, a Creaţiei şi Autocreaţiei Sale, este prezentată în „Divina Carte".
  Nivelul intelectual al Revelaţiilor depăşeşte însă înţelegerea unui semiom fără studii medii, a ateilor, a semicredincioşilor. De aceea îi rog pe aceştia să nu mă mai jignească dacă nu vor înţelege Revelaţiile. Chiar dacă nu vă puteţi explica cine este Supremul Creator, El ne iubeşte pe toţi cu aceeaşi Iubire Divină. El este Fluidul Vieţii din noi, este în Sufletele noastre Divine, este Cercul Divin Magic şi Lumina Divină Sacră, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale. Cu toţii am auzit de Neutrini, Neutroni şi Protoni, acum aflăm Stările Divine Geniale Raţionale ale acestora.
  Eu, Iniţiatul Român, am ajuns la Cunoaşterea Supremă Umană, la cunoaşterea Numelui Sfânt al Marelui Creator, al „Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi”. Numele Său Sfânt şi Unic mi-a fost transmis prin Revelaţie Divină, în ziua de 11. II. 2014, în Titlul Cărţii „Divina Carte” (Vol.III), Carte în curs de realizare în anul 2014 sau 2016, la Editura Uniunea Unică.

  RăspundețiȘtergere
 7. Iniţiatul Român
  Semiomul Cosmic Ylfy Raanul
  Rugăciune pentru protecţia divină a României, în anul 2015

  Semeni ai mei, vouă, Românilor, am îngăduinţa să vă transmit acest Mesaj, şi îndemnul să rostiţi împreună cu mine o Rugăciune de protecţie divină a României, în anul 2015.
  Taţii Divini Creatori au spus că anul 2015 va fi Anul Necazului Cel Mare pentru întreaga Umanitate.

  RUGĂCIUNE
  Tatăl nostru Divin, Unic şi Universal,
  Duhul Sfânt Suprem şi Unic
  Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu //
  DUMNEZEEU al DUMNEZEEILOR,

  Te rugăm, plini de Credinţă, de Iubire şi Speranţă:

  1.Protejează-i pe Guvernanţii noştri,
  Cei conduşi pe o cale dreaptă şi inspirată
  De Victor Ponta, Cel binecuvântat şi Ales
  Să ne conducă în Anul Necazului Cel Mare.

  2.Fereşte Poporul Român
  De mânia Spiritelor Morţii,
  Cele generate în Gândirea noastră
  De acţiunea urii Românilor corupţi şi păcătoşi.

  3.Fereşte-ne de Marele Cutremur,
  Cel care şi-a făcut cunoscută prezenţa virtuală
  În România, în luna mai.

  4.Fereşte-ne de marele Război,
  Ce va fi adus în Umanitate de Ruşii lui Putin,
  Război mocnit în martie
  Şi vâlvătaie în august.

  5.Opreşte cele două bombe nucleare
  Destinate Românilor de către Fraţii Ruşi,
  Provocaţi de Traian, fostul Preşedinte marinar.

  6.Dă-ne nouă îngăduinţa să cunoaştem
  Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol. III),
  Şi îţi promitem: Buna noastră Guvernare Socială,
  Pacea Mondială, şi Aderarea la o Nouă Credinţă
  A Poporului Român, Cel ales să Te slujească veşnic.

  Data: 1. XII. 2014

  RăspundețiȘtergere


 8. Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
  Revelaţia Divină din Ziua 12. II. 2015
  Divinul Tată a spus: Scrie acum Titlul Sfânt al Cărţii „Divina Carte” (Vol. III) pe baza Cunoaşterii Revelate până la această dată.

  DIVINA CARTE
  (Vol. III)
  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu //
  DUMNEZEEU al Dumnezeeilor
  Uniunea Spiritelor Divine ale Vieţii Vii,
  Ale Vieţii Vii Raţionale, şi ale Morţii Regeneratoare,
  Duhul Sfânt Suprem şi Unic,
  Uniunea Divină Genială
  A Domnilor Sfinţi Unici şi Universali:
  ► Super Super Neutrinii Divini;
  ► Super Neutrinii Divini;
  ► Şi Neutrinii Divini,
  În Cercurile Divine Magice
  „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”,
  Câmpul Energetic Divin Raţional
  Al „Punctului Zero”, din Materia Întunecată Vie
  A Timpului Istoric Raţional

  ■ Şi Sfintele Sale Autocreaţii Divine Veşnice:

  ► Domnii DUMNEZEEI – DUMNEZEEI Zeeii
  Super Super Particulei Divine „YY”,
  În Uniune cu Domnii Dumnezeei – Dumnezeei Zeiţele
  Super Super Antiparticulei Divine „yy”;
  ► Sufletul Divin de Natura Super Particulei Divine
  „Domnul DUMNEZEEU YY”;
  ► Sufletul Divin de Natura Antiparticulei Divine
  „Domnul Dumnezeeu yy”;
  ► Domnul Sfânt Unic de Natura Conştiinţei Cosmice
  De Semizeeu sau Semizeiţă;
  ►Oamenii Unici Universali Zeeii şi Zeiţele
  De toate Gradele Raţionale;
  ►Semioamenii Cosmici Extratereştri;
  ►Semioamenii de Gradul Doi şi Trei;
  ►Şi Codurile Divine Unice
  Ale Existenţelor Vegetale şi Animale

  Cod Litere: TI MO IAN AL
  Cod Numeric: 930


  RăspundețiȘtergere
 9. Fiul Divin: Românul Gheorghe Olteanu
  Semiomul Divin Raţiune Umană Universală
  al Celei de-a Şasea Ordini Divine a Ciclului Interior

  Data: 14.06.2017

  Esenţe ale Credinţei Divine Umane Universale
  ● Raţiunea Umană Divină, Cea care-şi pierde Iubirea Divină, devine Raţiune Inteligentă Universală fără drept divin de a gândi. Pentru a reveni la Statul său de Raţiune Umană Divină cu drept de a gândi, este obligată să se Regenereze, venind la Întrupare într-o Fiinţă Fizică Semiom de Gradul Trei, cunoscător şi practicant al Credinţei Divine Umane Universale, pentru a-şi alătura Gândurile purificate şi înnobilate ale acesteia.
  ● Raţiunile de Semiom care nu trec Judecăţile Divine se vor alătura Materiei Finite pe perioadă nelimitată de timp. Aici este Cea de-a Doua Treaptă a Iadului Divin, Iadul Pedepsei Veşnice. Ele sunt abandonate de Inteligenţa Universală chiar dacă acestea le-a generat ca Raţiune Umană Semiom.
  ● Semioamenii fizici care au luat cunoştinţă despre Revelaţiile Cărţii „Divina Carte” şi le-au ignorat, nu vor trece niciodată Judecăţile Divine, vor fi abandonaţi în Iadul Veşnic al Materiei Finite împreună cu toţi ceilalţi Semeni de-ai lor care practică sau acceptă Credinţa Strămoşilor sau nu au nici o altă Credinţă şi sunt atei.

  Această Revelaţie nu este un Avertisment Divin, este un Mesaj al Inteligenţei Divine Universale Întrupate în voi, sau chiar un Strigăt de Ajutor al acesteia. Viaţa voastră vie fizică aparţine şi acestor Taţi Divini care doresc Regenerarea Lor într-o Experienţă de viaţă vie fizică Semiom de Gradul Trei, cunoscător şi practicant al Credinţei Divine Umane Universale, adusă în Umanitate de „Divina Carte”.

  Revelaţiile Divine se apropie de sfârşit.
  Prin atitudinea voastră de a ignora în continuare „Divina Carte” şi Apelul Creatorilor voştri de a trece la „Noua Credinţă Divină Umană Universală” veţi aduce sfârşitul previzibil al acestei Umanităţi.
  Generarea unei noi Umanităţi de Semiom de Gradul Trei, nu va mai fi posibilă, astfel că Iadul Veşnic va cuprinde şi Planeta Fizică Terra pe timp nelimitat.
  Doar cei care aţi ales să practicaţi Rugăciunile Noii Credinţe (Cei 111) aveţi şansa supravieţuirii voastre în Regatul Shambalei, alături de Fiul Divin şi de Familia Lui.  RăspundețiȘtergere